Det var en gång ett norskt företag vid namn Elkjøp som bestämde sig för att expandera utanför Norges gränser. Först ut var det största landet i Norden, Sverige.

Elgiganten, som Elkjop-koncernens svenska del döptes till, gjorde sitt intåg på den svenska marknaden den 28 september 1994, då varuhuset i Barkarby slog upp portarna. Från starten fram till idag, har inte mindre än 70 Elgiganten-varuhus etablerats över hela Sverige.

Elgigantens resultat
Elgigantens omsättning för perioden maj 2010 – april 2011 uppgick till 6 952 MSEK, en ökning med 900 miljoner mot föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 48 MSEK.

Nöjda kunder
Elgigantens verksamhet har under alla år präglats av samma målsättning - att erbjuda kunderna kända varumärken till låga priser med kunden i centrum. Vårt fokus är att göra varje enskild kund nöjd – med bra erbjudanden, bra service och branschens bästa kundgarantier. För att understryka vårt fokus på kundservice, har vi nyligen lanserat en ny vision och ledstjärna i vårt dagliga arbete: Elgigantens ska bli jordens mest kundorienterade butikskedja! Varje enskild medarbetare har ett uttalat ansvar OCH befogenheten att göra varje enskild kund nöjd.

Sveriges bästa medarbetare
Elgigantens målsättning är att vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom detaljhandeln. Vi har en stor tro på människans inneboende kraft och har som filosofi att motivera och möjliggöra för alla medarbetare att växa inom företaget. Möjligheterna inom Elgiganten är helt enkelt oändliga. 36 av Elgigantens 70 varuhuschefer började till exempel som kassamedarbetare, säljare eller lagermedarbetare en gång i tiden. 90 procent av samtliga ledare i Elgiganten har gjort samma resa och byggt sin yrkeskarriär internt.

Effektiv logistik
Vårt fokus på nöjda kunder och det faktum att vi har Sveriges bästa medarbetare är två viktiga faktorer för vår framgång på den svenska marknaden. Den tredje framgångsfaktorn stavas “effektiv logistik”.

Alla inköp sker på Nordisk basis och produkterna samlas sedan i vårt Nordiska centrallager i Jönköping. Centrallagret mäter imponerande 100.000 kvadratmeter – lika stort som 15 fotbollsplaner. Centrallagret försörjer samtliga Elkjops varuhus I Norden med varor. Organisation och ledning Elgiganten ingår i norska Elkjøp-koncernen som i sin tur ägs av den brittiska hemelektronikkoncernen DSG international plc. I Sverige leds företaget från huvudkontoret i Kista, Stockholm. VD är Anders Nilsen.